logo

Tuotekehitys

Tuotekehitysprojektit poikkeavat merkittävästi, ns. normaaleista IT-projektitoimituksista. Meidän pitää ennakoida tulevat tapahtumat, liike-elämän muutokset ja muut odottamattomat käänteet. Nämä antavat teknisille ratkaisuille ja innovaatioille aivan omat vaatimuksensa, jotka pitää huomioida projektin elinkaaren aikana.

Autamme siis asiakkaitamme tuotekehityshankkeissa perehtymällä kohdealueeseen syvällisesti ja toisaalta ottamalla siihen etäisyyttä, katsomalla asioita laajemmin eri näkökulmista ja huomioimalla teknologian mahdollisuudet ja rajoitteet, tuotamme niihin uusia innovatiivisia ideoita, jotka tiedämme myös toteutuskelpoiseksi ja kestäviksi ratkaisumalleiksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekninen tuoterunko

  • Yksinkertainen
  • Ylläpidettävä
  • Selkeä
  • Kevyt
  • Hajautettava
  • Räätälöitävä
  • Muuttuva
  • Kansainvälinen
  • KEEP IT SIMPLE